पाच नगर पंचायतीची अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण जाहीर

सावली, पोंभुर्णा, गोंडपिपरी, कोरपना, जिवतीचा समावेश

चंद्रपूर दि. 23 नोव्हेंबर : विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन नागपूर यांच्या 22 नोव्हेंबर 2021 च्या आदेशान्वये चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली, पोंभूर्णा, गोंडपिपरी, कोरपना व जिवती नगरपंचायतीमधील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने सुधारित नामाप्र व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांचे अंतीम आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून प्रभाग क्रमांक व जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
सावली नगरपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 1 व 15, अनुसूचित जाती (स्त्री)करीता प्रभाग क्रमांक 16 व 17, अनुसूचित जमातीकरीता 0 तर अनुसूचित जमाती (स्त्री)करीता प्रभाग क्रमांक 5, नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 4, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (स्त्री)करीता प्रभाग क्रमांक 3 व 10, तर सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 2,8,12,13 व 14 तर सर्वसाधारण (स्त्री) करिता प्रभाग क्रमांक 6, 7,9 व 11 जाहीर करण्यात आले आहे.
पोंभूर्णा नगरपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 1 तर अनुसूचित जाती (स्त्री) करिता प्रभाग क्रमांक 3 व 15, अनुसूचित जमातीकरीता प्रभाग क्रमांक 10 तर अनुसूचित जमाती (स्त्री)करीता प्रभाग क्रमांक 0, नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 4 व 17 तर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (स्त्री)करीता प्रभाग क्रमांक 8 व 11, तर सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 5,7,13 व 14, सर्वसाधारण (स्त्री) करिता प्रभाग क्रमांक 2, 6, 9, 12, 16 जाहीर करण्यात आले आहे.
गोंडपिपरी नगरपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 2, अनुसूचित जाती (स्त्री) करिता प्रभाग क्रमांक 4, अनुसूचित जमातीकरीता प्रभाग क्रमांक 14 तर अनुसूचित जमाती (स्त्री)करीता प्रभाग क्रमांक 9 व 13, नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 15, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (स्त्री)करीता प्रभाग क्रमांक 6 व 11, सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 1,3,5,7 व 17 तर सर्वसाधारण (स्त्री) करिता प्रभाग क्रमांक 8,10, 12 व 16 जाहीर करण्यात आले आहे.
कोरपना नगरपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 16, अनुसूचित जाती (स्त्री) करिता प्रभाग क्रमांक 11 , अनुसूचित जमातीकरीता प्रभाग क्रमांक 10 तर अनुसूचित जमाती(स्त्री) करीता प्रभाग क्रमांक 13 व 14. नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 2 , नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (स्त्री)करीता प्रभाग क्रमांक 1 व 17, सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 3,4,5,7 व 9 तर सर्वसाधारण (स्त्री)करिता प्रभाग क्रमांक 6,8,12, व 15 जाहीर करण्यात आले आहे.
जिवती नगरपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 1, अनुसूचित जाती (स्त्री) करिता प्रभाग क्रमांक 0, अनुसूचित जमातीकरीता प्रभाग क्रमांक 10, अनुसूचित जमाती (स्त्री)करीता प्रभाग क्रमांक 12 व 16, नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 13 व 14, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (स्त्री) करीता प्रभाग क्रमांक 7 व 15, सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक 3,5,6 व 9 तर सर्वसाधारण (स्त्री) करिता प्रभाग क्रमांक 2,4,8,11 व 17 जाहीर करण्यात आले आहे, असे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी कळविले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here