एकरकमी मालमत्ता कर भरणाऱ्या नागरीकांना शास्तीत सूट

चंद्रपूर:चंद्रपूर शहर महानगरपालिका मधिल सर्व मालमत्ता धारकांना सूचित करण्यात येते की, कोव्हीड – १९  विषाणूच्या प्रादुर्भाव पसरु नये म्हणून शासनाकडून माहे मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन करण्यात आला होता. त्या काळात व्यापार व व्यवसाय बंद असल्यामुळे व्यापारी वर्ग आणि समाजाचे घटक कामगार वर्ग यांना आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यामुळे कराचा भरणा करता आला नाही तसेच प्रशासकीय कारणास्तव व शासनाकडून वारंवार लॉकडाऊन सुरु असल्याने शहरातील मालमत्ता धारकांना सन २०२०-२१ चे मालमत्ता कराची देयके मिळण्यास विलंब झालेला आहे.

चंद्रपूर शहर महानगरपालिका दिनांक ३१/०७/२०२० ला  व्हिडीओ कान्फ़न्सद्वारा झालेल्या सर्व साधारण सभेतील इतिवृत्त व  महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कराधन ८ मधिल कलम ५१ अन्वये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन सन २०१९-२० पर्यंतचा थकबाकी व मालमत्ता व इतर कराचा तसेच सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील मालमत्ता व इतर कराचा एकरक्कमी भरणा दिनांक ०१/१२/२०२० ते ३१/१२/२०२० पर्यंत करण्याऱ्या मालमत्ता धारकांना १०० % शास्तीत सूट देण्यात येईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here